Sposoby płatności i prowizje

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 62 1050 1168 1000 0097 3335 2869,

b) płatnością w systemie bankowości elektronicznej IAI PAY na stronie sklepu www.zamowplytki.pl,

pixel